[ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ]

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε σπουδαστές και απόφοιτους δραματικών σχολών.

[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]

[ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ]

Τηλέφωνο: 210.8256838
E- mail: proskiniotheatre@gmail.com

[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ]

Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα 104 33